17-О ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА

СПЕЦИАЛИЗИРАН ФОРУМ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ФУНКЦИОНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО
 

Периодичност: Ежегодно
Поредност: 17-о издание
Място на провеждане: Интер Експо Център - София
Профил: Строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, зелено строителство, енергийна ефективност
Целева група: Специалисти и крайни клиенти
Организатор: Интер Експо Център
Партньори: Градът Медиа Груп, Българска асоциация за изолации в строителството, Сдружение Български врати и прозорци,  Български съвет за устойчиво развитие, Камара на архитектите в България, Университет по архитектура,  строителство и геодезия, planetfair - Германия, Ivo Duerr International - Австрия, WellDone - Гърция, Meridiyen - Турция


 БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА се утвърди като една от най-представителните изложби за отрасъла. Тя предлага възможност както на известни, така и на нови фирми от строителния бранш да покажат актуалните си продукти и решения. Участието на фирми производители или вносители на строителни материали, машини, техника и технологии, дограма и врати, химически продукти, топло- и хидроизолации спомага за тяхното бъдещо развитие и утвърждаването им на българския и европейския пазар.

Изложбата предоставя неповторими възможности за осъществяване на b2b срещи с лица, вземащи решения, и професионалисти от строителния бранш от страната и чужбина. Посетителите на последното издание на Българска строителна седмица бяха над 8500. Те имаха възможност да разгледат продуктите на над 165 представени на изложението фирми. Сред тях 97 директни изложители и 68 подизложители от България и други държави. Със собствени щандове се представиха компании от Германия, Полша, Румъния, Русия, Гърция, Испания, Украйна, Унгария, Люксембург. В изложението се включиха с колективно участие и фирми от Турция.

Много голяма част от изложителите определиха като успешно участието си, над 70% от фирмите потвърдиха, че ще бъдат тук и през 2017 година.

БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА  е форум, на който се дискутират актуални за строителния бранш въпроси и се демонстрират иновативни продукти, услуги и технологии и затова изложението събира на едно място строителни предприемачи и изпълнители, архитекти и проектанти, търговци и дистрибутори на материали и техника, инвеститори, строителни експерти.

БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА ще се проведе паралелно с 24-ото издание на Security Expo (сигурност, съвременни комуникации и технологии).