15-О ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА

СПЕЦИАЛИЗИРАН ФОРУМ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ФУНКЦИОНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО
 

Периодичност: Ежегодно
Поредност: 15-о издание
Място на провеждане: Интер Експо Център - София
Профил: Строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, зелено строителство, енергийна ефективност, фотограметрия, картография, геодезически инструменти
Целева група: Специалисти и крайни клиенти
Организатор: Интер Експо Център
Партньори: Градът Медиа Груп, Българска асоциация за изолации в строителството, Сдружение Български врати и прозорци,  Български съвет за устойчиво развитие, Камара на архитектите в България, Камара на инженерите по геодезия, Асоциация на геодезическите фирми, Строителен факултет, катедра "Технология и механизация на строителството", Българска асоциация на професионалните паркетчии,Български съюз на керамиците, planetfair - Германия, Ivo Duerr International - Австрия, WellDone - Гърция


Oт 25 до 28 март 2015 г. в Интер Експо Център – София, ще се проведе 15-о издание на международната специализирана изложба БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА.           

 БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА се утвърди като една от най-представителните изложби за отрасъла. Тя предлага възможност както на известни, така и на нови фирми от строителния бранш да покажат актуалните си продукти и решения. Участието на фирми производители или вносители на строителни материали, машини, техника и технологии, дограма и врати, химически продукти, топло- и хидроизолации спомага за тяхното бъдещо развитие и утвърждаването им на българския и европейския пазар.

Изложбата предоставя неповторими възможности за осъществяване на b2b срещи с лица, вземащи решения, и професионалисти от строителния бранш от страната и чужбина. Посетителите на последното издание на Българска строителна седмица бяха 7380, а представените на изложението фирми над 200. Сред тях 107 директни изложители и 94 подизложители от България и 21 други държави. И тази година колективно участие имаха фирми от Гърция, а със собствени щандове се представиха още компании от Германия, Украйна, Сърбия, Русия, Полша, Румъния, Белгия, Швейцария, Турция и Китай.

 

БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА  е форум, на който се дискутират актуални за строителния бранш въпроси и се демонстрират иновативни продукти, услуги и технологии и затова изложението събира на едно място строителни предприемачи и изпълнители, архитекти и проектанти, търговци и дистрибутори на материали и техника, инвеститори, строителни експерти.

БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА ще се проведе паралелно с 22-ото издание на Security Expo (сигурност, съвременни комуникации и технологии).