Факти и цифри

 • 165 директни изложители от България, Германия,Гърция, Полша, Русия, Люксембург, Унгария, Румъния, Украйна, Испания
 • 68 подизложители от 11 държави
 • 9520 посетители - специалисти и крайни клиенти

Профил на изложението

 • Енергийно ефективно строителство
 • Реновиране на сгради, къщи и хотели
 • Фасади, строителни профили
 • Изолации, сухи строителни смеси, химически
 • продукти
 • Дървени и сглобяеми къщи
 • Строителни материали
 • Бои, лакове, консумативи
 • Покривни системи и конструкции
 • Строителна техника
 • Отоплителни системи
 • Термопомпи, топлообменници, климатици
 • Дограми, врати и прозорци
 • Настилки и подове, облицовъчни материали
 • Машини и инструменти
 • Услуги в строителната сфера
 • Басейни и спа съоръжения

Профил на посетителите

Посетители по страни