КЬОСТЕР ТУРБО - системата за бързи поправки на бетонови повърхности, подложени на тежки натоварвания  

KOSTER BAUCHEMIE AG е разработила допълнение към богатата гама продукти КЬОСТЕР за ремонтиране на бетона. Това е система, която освен, че се втвърдява за изключително кратко време, също така придобива бързо висока якост, което я прави особено подходяща за спешни ремонти на малки и средно големи площи, подложени на големи натоварвания. Системата ще бъде показана от 7 до 10 март по време на Българска строителна седмица в Интер Експо Център.

Продуктът може да издържа леки механични натоварвания още след 30 минути (10 N/mm2)  и тежки натоварвания (>20 N/mm2) след 60 мин. Освен бързото набиране на якост, ТУРБО-продуктите КЬОСТЕР притежават отворено време за работа 15 минути. ТУРБО разтворите  са подходящи за различни поправки на бетона – интериорни и екстериорни, които са чувствителни по отношение на фактора време – пътища, мостове, шахти, прелези, гаражни рампи, складове и производствени помещения. Системата се състои от 6 компонента – два разтвора и 4 добавки, разработени за оптимизиране на характеристиките на разтворите.

КЬОСТЕР ТУРБО F е фино-гранулиран разтвор, който се нанася с дебелина 2-20 мм и придобива крайна якост на натиск > 40 N/mm2. Подходящ е за следните видове ремонтни дейности:

- Ремонтиране на промишлени подове при продължителни ремонти

- Ремонтиране на улици и автомобилни пътища

- Ремонтиране и репрофилиране на „Архитектурен бетон“

- Ремонтиране на мостове и инфраструктурни обекти, които бързо трябва да бъдат пуснати в експлоатация

КЬОСТЕР ТУРБО M е средно гранулиран разтвор, който се нанася с дебелина 3-50 мм и придобива крайна якост на натиск > 45 N/mm2

Особено подходящ е за следните видове ремонтни дейности:

- Ремонтиране на промишлени подове при продължителни ремонти

- Ремонтиране на улици и автомобилни пътища

- Свързване на пръстените на шахтови конструкции

- Ремонтиране на мостове и инфраструктурни обекти, които бързо трябва да бъдат пуснати в експлоатация

- Наливане на основи

КЬОСТЕР ТУРБО ретардер е добавка за забавяне втвърдяването на ТУРБО разтворите с цел регулиране трайността на работния разтвор и неговата обработваемост. КЬОСТЕР ТУРБО суперпластификатор е добавка за регулиране пластичността на консистенцията на ТУРБО разтворите с цел приспособяването им към индивидуалните изисквания на строителната площадка. КЬОСТЕР Турбо суперпластификаторът втечнява КЬОСТЕР ТУРБО разтворите в случаите, когато се изисква по-течна или саморазливна консистенция. Прилага се при:

- Наливане на кофраж без необходимост от вибриране

- Детайли и отвори в бетонови подове

КЬОСТЕР ТУРБО Антикорозионна защита е добавка, която прави ТУРБО разтворите, подходящи за директен контакт с армировката. А КЬОСТЕР Mortar Boost е синтетична добавка, която подобрява физичните свойства на ТУРБО разтворите като в същото време намалява хигроскопичността им и работните им свойства в прясно състояние, улеснявайки трудовия процес. Може да се използва за създаването на отличен свързващ мост между тях и повърхности на минерална основа.