Естетиката на заобикалящата ни среда може да бъде повишена – с решенията на Хоум Гарден ВТ

Изграждането на естетика в заобикалящата ни среща е нелека задача. За решаването ѝ са нужни много усилия и използване на най-добрите решения. Своите предложения по време на Българска строителна седмица, която ще се проведе от 7 до 10 март в Интер Експо Център, ще представи фирма Хоум Гарден ВТ.

Дейността на компанията е свързана с ландшафтната архитектура. Тя развива дейността си в посоката на проектирането, изграждането и поддържането на зелени площи от различен мащаб и характер.

Хоум Гарден ВТ се грижи за създаването на естетически покривни градини, японски градини, вертикално озеленяване в интериора и екстериора, както и за доставката и засаждането на едроразмерна растителност и противоерозионни мероприятия. Своите проекти и идеи тя реализира в обществени пространства, бизнес сгради и индустриални комплекси, хотели, ресторанти и жилищни сгради, придавайки добавена стойност на заобикалящото пространство.

Фирмата си поставя за цел оптимизация и надграждане функционалността, повишаване на естетиката на заобикалящата среда с цел постигане на по-добри условия за отдих и обитаване. Със своята дейност Хоум Гарден ВТ създава условия за повишаване на качеството на живот в напрегнатото ежедневие.