Изграждане, поддържане и оформяне с Агроспектър 2000

За пълноценното ежедневие е важно обществените пространства да бъдат поддържани с максимална прецизност. Своите предложения за това по време на Българска сттроителна седмица от 7 до 10 март, която ще се проведе в Интер Експо Център, ще даде Агроспектър 2000.

Фирмата поддържа и изгражда паркови площи и градини, спортни игрища и терени, стадиони, детски площадки, автоматизирани системи за напояване, интериорно и екстериорно озеленяване на паркови пространства.

Оборудването и съоръженията за детски площадки, паркове и градини, които компанията осигурява, включва цялостно парково и градинско оборудване, ударопоглъщащи настилки, люлки, катерушки, пързалки, въртележки, детски комплекси за игра, детски модулни комбинирани съоръжения, паркови пейки, беседки, обезопасителни огради, декоративни парапети, огради и решетки.

Агроспектър 2000 предлага и мелиоративни дейности и услуги. В тях са включени укрепване на откоси и скатове, рекултивация, изкореняване и почистване, почвоподготовка, ефективни решения за опазване на околната среда, подпорни стени, армирани насипи, корекции на реки, облицовки на канали, защита срещу ерозионни процеси, укрепване на свлачища, защита от падaщи камъни и други.