Забавител на гореното от ФЛАМЕКС

На Българска строителна седмица 2018 сред продуктите, които фирма Фламекс ще представи на щанда си, ще бъде забавител на гореното. Той се използва при обработка на дърво, текстил и хартия.

Забавителят на горенето е класифициран по реакция на огън с тестове по БДС ЕN 13823:2010+А1:2015, БДС ЕN ISO 11925-2:2011 и БДС ЕN ISO 9239-1:2010. Притежавайки становище за допустимост B-s2, d0 и Bfl - s1, той е надежден помощник в борбата с горските пожари.

Фламекс ще представи и ивовативните пеностъклени гранули. Те се произвеждат от отпадъчно стъкло и намират приложение в строителството за изпълняване на изискванията за ниска проводимост. Огне и влаго устойчиви, те са екологично и санитарно безопасни и подходящ терморегулатор.

Компанията предлага и арматурна решетка от стъклопластика. Тя служи за топло и електро изолатор. Продуктът е подходящ за укрепване на насипи и изкопи, хидро и геотехнически конструкциии, както и за армиране на пътни настилки.