Проблемите при обновяването на сградите имат своите решения

Утвърдило се като платформа за въхновение на строителите, през тази година изложение Българска строителна седмица, провеждащо се от 7 до 10 март, е с още по-богата съпътстваща програма. През втория ден, 8 март, семинарната зала на изложбата посрещна Българската асоциация за изолации в строителството, която проведе своя семинар „Саниране на ограждащите конструкции на сградите – грешки при изпълнението и контрол на качеството“.

Семинарът бе открит с кратко приветствие на арх.Иван Несторов, директор на ДНСК. „Ангажирани сме и работим усилено по всички сигнали, постъпили от БАИС“, каза той.

Публиката бе подробно въведена в проблематиката от проф.д-р инж.Димитър Назърски, представител на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Той постави темите за детайлите, проблемите и решенията при изпълнението на хидроизолации в процеса на обновяване на сградите при саниране. „В момента въпросите са актуални заради процеса на енергийното обновяване“, сподели той. Семинарът, на който бе дадена и възможност за свободно задаване на въпроси и бяха давани професионални отговори, засегна и въпроса за проблемите и решенията при изпълнението и контрола на фасадните топлоизолационни системи.

Българска строителна седмица се провежда от 7 до 10 март паралелно с изложение SECURITY EXPO. От 7 до 9 март вратите на изложенията са отворени от 10.00 до 18.00 часа, а на 10 март – до 16.00.