Съпътстваща програма 2018

07.03.2018 / СРЯДА / - Семинарна зала, зала 3 на Интер Експо Център

 

Конференция организирана от  „Асоциация на професионалните озеленители в България”,

European Landscape Contractors Association (E.L.C.A.) и Министерство на околната среда

 

13:00 – 13:40 

Представяне на Европейската инициатива „Еuropean year of greener cities 2020”

– представя HENRIK BOS – President Committee of firms European Landscape Contractors Association (E.L.C.A.)

 

13:50– 14:30 ч.

Представяне на Европейската инициатива „Еuropean year of greener cities 2020”

– представя YVES HEIRMAN Director European Landscape Contractors Association (E.L.C.A.)

 

14:40 – 15:10 ч.

Представяне на инициативата „За по зелени градове в България 2020”

– представя Божинел Христов – Председател на Асоциация на професионалните озеленители в България”

 

15:20 – 15:50 ч.

България и по-зелените градове в България 2020 - Използване на добрата и устойчива зелена инфраструктур в полза на здравето

 

16:00 – 16:30 ч.

България и по-зелените градове в България 2020 – Мерки на МРРБ за насърчаване на по зелени градове

 

16:40 – 17:00 ч.

Подписване на общо споразумение за сътрудничество „Европейска година на по-зелените градове 2020” между Асоциация на Професионалните Озеленители в България, Министерство на Околната Среда и Водите, Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството и Национално Сдружение на общините в Република България

 

 

08.03.2018 / ЧЕТВЪРТЪК / - Семинарна зала, зала 3 на Интер Експо Център

 

10:30 - 11:30 ч.

Презентация с дискусионен панел по повод работата по проекта „Визия за София“

Стратегия за дългосрочно развитие на София и крайградски територии

10:30 - 11:30 ч.

Дискусионна част 

 

Семинар „Саниране на ограждащите конструкции на сградите – грешки при изпълнението и контрол на качеството”

Организатор: Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС)

15.00 - 15.10

Откриване

15.10 – 15.25

Въведение в проблематиката Приветствие от името на арх. Иван Несторов, директор на ДНСК

15.25 – 16.00

Детайли, проблеми, решения при изпълнението на хидроизолации в процеса на обновяване на сгради при саниране

- Лектор - проф. д-р инж. Димитър Назърски, УАСГ, София

16.00 – 16.40

Детайли, проблеми, решения при изпълнението и контрола на фасадни топлоизолационни системи в процеса на обновяване на сгради при саниране

- Лектор - д-р инж. Красимир Делов, „Баумит България“

16.40 – 17.00

Въпроси и отговори 

 

 

09.03.2018 / ПЕТЪК / - Семинарна зала, зала 3 на Интер Експо Център

 

10:00 – 13:30

Glass Day 2017

Семинар, организиран от професионална секция „Стъкла“ към Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“.

Програмата на семинарът включва:

1) Дистанционерите топъл ръб - между фактите и маркетинга.

2) Наредба за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите - как да постигнем критериите за остъкляванията

3) Фирмени презентации

 

14:00 – 18:00

Национална конференция на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“.

 

 

10.03.2018 / СЪБОТА / - Семинарна зала, зала 3 на Интер Експо Център

 

10:00 – 16:00

SKETCHUP – 3D ПРОЕКТИРАНЕ ЗА ВСЕКИ

Учебен център Graphic Ground  и Inter Expo Center организират семинар на тема „SketchUP – 3D проектиране за всеки”, който да има за цел да запознае проектантите от различни специалности с най-ефективните методи за триизмерно проектиране и визуализация. Семинара ще се проведе в рамките на Българска строителна седмица 2018.

Вход свободен.