Дата на провеждане: 30.03-02.04.2022

Периодичност: Ежегодно

Поредност: 22-о издание

Място на провеждане: Интер Експо Център - София

Профил на изложбата: Строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, енергийно ефективно, екологично и функционално строителство

Целева група: Специалисти и крайни клиенти

Организатор: Интер Експо Център

Партньори: Камара на архитектите в България; Камара на строителите в България; Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; Сдружение български врати, прозорци и фасади; Българска асоциация за изолации в строителството; Асоциация на професионалните озеленители; Национална асоциация на строителните предприемачи; Български съвет за устойчиво развитие; Асоциация на интериорите дизайнери в България; Визия за София, Български съюз на производителите на сглобяеми къщи,  Университет по архитектура, строителство и геодезия;

Информационна брошура >> 

 

Архитектурно Строителна Седмица продължава да се развива и надгражда предишните издания, като през 2020 г. се утвърди като най-мащабното бизнес и професионално изложение в строителния сектор.

Новата концепция на прецизно тематично обособяване позволи на посетители и изложители да извлекат максимума от присъствието си. На площ от 10 000 кв.м. бяха представени секторитe „Вътрешни довършителни работи“, „Врати, прозорци, фасади и дървени къщи“, „Груб строеж, външни довършителни дейности, вертикално планиране и ландшафт, индустриално строителство и оборудване“, „ОВК, сградна автоматизация, софтуер и Smart решения”.

Очевиден е потенциала и на новата за тази година тематика „ОВК, сградна автоматизация, софтуер и Smart решения“, която на фона на глобалните промени породени от разпространението на Covid-19 се очаква да предлага все по-иновативни решения за сигурна и безопасна среда за хората, чрез сигурност на сградите! В променената обстановка светът обръща все по-голямо внимание на средата, в която ежедневно се движи, общува, работи и живее и смарт предложенията в областта на климатизацията, вентилацията, сградната автоматизация и системите за достъп става от статегическо значение при избор както на офис пространства, така и при проектиране на жилището.

Като истинска професионална платформа, изложението показа нови материали, машини, технологични решения и услуги на 212 фирми от България, Турция, Италия, Германия, Румъния. Представените над 450 международни бранда предизвикаха интереса на над 7000 предприемачи, инвеститори, архитекти, инженери, строители, проектанти, дизайнери, преподаватели и представители на бизнеса от България и чужбина.

Успехът, за да е истински трябва и да е споделен! Със силни в професионален план партньори в лицето на Камара на архитектите в България; Камара на строителите в България; Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; Сдружение български врати, прозорци и фасади; Българска асоциация за изолации в строителството; Асоциация на професионалните озеленители; Национална асоциация на строителните предприемачи; Български съвет за устойчиво развитие; Асоциация на интериорите дизайнери в България, Архитектурно Строителна Седмица е истинска професионална среща на специалистите в бранша.


Наситена със съществени и от първостепенна важност за бранша теми, съпътстваща програма тази година обхвана без прекъсване и четирите дни на изложението!

Семинари, презентации на фирми изложители, дискусии и кръгли маси на представителните браншови обхванаха значими теми за инвестиционния процес в България, обществени поръчки и градска среда решения в контекста на европейските практики, дигитализация, промени в законодателството на строителния бранш. Национална Компания Индустриални зони представи възможностите за инвестициите у нас и подхода за включване на компании в рамките на Индустриялните зони, съществуващи индустриални зони и зони в проект. Националната асоциация на строителните предприемачи разгледа тенденциите на пазара на жилищните имоти, инфраструктурата, облика на жилищните квартали, проблемите и др. Като истински инкубатор на идеи Унивеститета за архитектура, строителство и геодезия представи Дигиталните двойници – тенденции и приложение. Цялата програма ТУК

Следвайки успешната си концепция Архитектурно Строителна Седмица ще продължи да разширява обхвата си, чрез който може да предложи реална професионална платформа за бизнес контакти, делови преговори и дискусии.