Дата на провеждане: 25-28.02.2020

Периодичност: Ежегодно

Поредност: 20-о издание

Място на провеждане: Интер Експо Център - София

Профил на изложбата: Строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, енергийно ефективно, екологично и функционално строителство

Целева група: Специалисти и крайни клиенти

Организатор: Интер Експо Център

  

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2019 беше най-мащабното от десетилетие издание на изложението и привлече директни участници от два континента – Европа и Азия - включиха се фирми от България, Германия, Италия, Англия, Полша, Китай, Румъния, Турция, Иран.

С реализирането на новата си концепция, изложението създаде професионална платформа за повече от 7200 предимно бизнес посетители. През четирите изложбени дни те обменяха информация, контакти, идеи и опит с участниците. Разположена в три зали, на обща изложбена площ над 8500 кв.м, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА предложи най-новото от машините, продуктите и технологиите за строителния сектор. За първи път форумът се проведе заедно с WATER TECH EXPO и SECURITY EXPO. Това доведе до безпрецедентно обединяване на темите за строителство, управление на водите, енергия и сигурност.

В изпълнение на новата концепция залите бяха разделени на три сектора – според фирмените сфери на дейност: Вътрешни довършителни работи“, „Врати, прозорци, фасади и профили“ и „Грубо строителство и външни довършителни работи“. Тази стъпка доведе до прецизиране на избора и улесни бизнеса, като тази тенденция ще се запази и за изданието през 2020 г. Фокусът на изложителите на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА отново ще бъде потенциала на съвременното строително оборудване и проектиране, технологии и инструментариум, довършителните дейности, интериорните материали и технологии, модерното вертикално планиране и ландшафт, и индустриалното строителство, виртуалната реалност в полза на строителството.

В рамките на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА се дискутират актуални за строителния бранш въпроси и се демонстрират иновативни продукти, услуги и технологии. Затова изложението събира на едно място строителни предприемачи и изпълнители, архитекти и проектанти, търговци и дистрибутори на материали и техника, инвеститори, строителни експерти. Изложбата предоставя неповторими възможности за осъществяване на b2b срещи с лица, вземащи решения, и професионалисти от строителния бранш от страната и чужбина.

  

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА се провежда с подкрепата на: 

Камара на архитектите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на строителите в България, Сдружение Български врати и прозорци, Българска aсоциация за изолации в строителството, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Български съвет за устойчиво развитие, Мажорекс Танитим - Турция, Градът Медиа Груп, Хенкел България