Съпътстваща програма 2021

Свали като pdf >>

 

 

10:00 ч.  - 11:30 ч. 

Презентация на Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

Организатор: Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС)

 

 

 

Семинарна зала в изложбена зала 2

 

14:00 ч.  - 17:00 ч. 

Кръгла маса: „Сградните паспорти - ползи, проблеми, решения“

Участници: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на вътрешните работи (МВР), Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камара на архитектите в България (КАБ)

14:00 ч. – 14:30 ч.

Въведение в темата: Презентация на инж. Йордан Николов

15:00 ч. – 17:00 ч.

Дискусия

  Семинарна зала в изложбена зала 2

 

11:00 ч. - 11:30 ч.

Презентация: FROTCOM BULGARIA "Какво е Frotcom и с какво може да бъде полезен на строителните фирми?"

Организатор: FROTCOM BULGARIA

 

 

 

 

Семинарна зала в изложбена зала 3

 

13:00 ч. - 14:00 ч.

Презентация: „JCB инструменти и аксесоари - качество и иновации за Вашия бизнес“

Организатор: Строителна компания БГ

 

 

 

 

 

Семинарна зала в изложбена зала 3

 

 

14:00 ч. – 17:00 ч.

Семинар: Качество в проектирането – аспекти, проблеми

Организатор: Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Участници: МРРБ, МОН,КАБ, САБ, ДНСК, КСБ, БААИК, БАИС, НАСП, САПЗАПА  

ПРОГРАМА

 

1.Правоспособност и образование

          1.1 Кой има право да проектира инвестиционни проекти

          1.2. Как се промени образованието на инженерите през последните 15 години

Водещ участник: Антони Чипев

 

2. Технологии на проектиране

          2.1. Как се промени проектирането през последните 30 години

          2.2. Как се развиват новите технологии в проектирането

Водещ участник: Марин Гергов

 

3.Цени на проектирането и инженеринг

          3.1. Как влияят цените на проектиране върху качеството

          3.2. Как влияе инженерингът върху качеството на проектирането

Водещ участник: Огнян Атанасов

 

4.Свободна дискусия

 

  

 

Семинарна зала в изложбена зала 2

 

11:00 ч. - 11:30 ч. 

Презентация на тема: Новости от Hörmann

Организатор: HÖRMANN BULGARIA

 

 

Семинарна зала в изложбена зала 3

 

11:00 ч. - 11:30 ч.

Презентация на Национална компания индустриални зони 

 

 

Семинарна зала в изложбена зала 2

 

13:30 ч. – 14:30 ч.

Презентация на тема: „Интелигентни хибридни системи за отопление и охлаждане на сгради“ от Екотерм Проект

Организатор: Екотерм Проект

 

 

 

 

Семинарна зала в изложбена зала 3

 

14:45 ч. – 15:45 ч.

Продуктова презентация на тема: Представяне на Оne Click LCA - инструмент за изчисляване на въплътения въглерод в материалите

Презентиращ: Арх. Весела Вълчева-МакГий, Български съвет за устойчиво развитие

 

 

 

 

 

 

Семинарна зала в изложбена зала 3

 

16:00 :17:30 ч.

Презентация: БАУ АКАДЕМИ ООД

Тема: „BAU Academy - Комуникационна и маркетинг платформа за въвеждане на иновативни материали, технологии и решения в строителството“

Организатор: БАУ АКАДЕМИ

Партньорите, които ще представят свои акценти в изложението:

  1. HYDROTEC: Безрешетъчни улеи за отводняване на многоетажни паркинги и градски пространства

 

  1. BLÜCHER: Системи от неръждаема стомана за отводняване на покриви и предприятия в хранително-вкусовата промишленост

 

  1. МРР: Дискретен дизайн на отводняването в двора и около басейна

 

  1. HYDROPRO: Нова пречиствателна станция Hydro Clean за еднофамилни къщи и малки селища със SBR биореактор с циклична последователност

 

  1. BAUZENTRUM: проектиране, дизайн и инженеринг на офис пространства и сгради

 

  1. PORTA DOORS: интериорни форми и специализирани врати
 

 

Семинарна зала в изложбена зала 3 

10:00 ч. – 12:00 ч.

Международна конференция на тема: „Кръгова икономика. Малките и средни предприятия в строителството в условията на зелен и дигитален преход“

Организатори: Камара на строителите в България (КСБ), Интер Експо Център (ИЕЦ), КЛИЙНТЕХ, със съдействието на Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

ПРОГРАМА

 

10:00 – 10:15 Откриване на форума: Представител на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Г-н Любомир Пейновски – член на Управителния Съвет на Камара на строителите в България, Г-жа Марияна Хамънова – изпълнителен директор „CleanTech” Ltd, Ивайло Иванов, управител на Интер Експо Център

 

10:15- 10:35 Ключово изказване: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

Тема:Цифров преход и кръгова икономика – възможности пред строителния сектор в България“

Дискусия – въпроси и отговори

 

10:35- 10:50 Г-н Димитър Копаров – директор дирекция „Организационна политика“, Камара на строителите в България

Тема:Дигиталната трансформация на строителния сектор на България –мощен инструмент за справяне с предизвикателствата на съвременна Европа“

 

10:50- 11:10 Г-жа Марияна Хамънова – изпълнителен директор „CleanTech” Ltd

                      Dr. Blanca Chocarro Ruiz - Cross-KIC Project Manager Water Scarcity & Circular Economy – EIT Manufacturing

Тема: Цифров преход и кръгова икономика – възможности пред строителния сектор в България“

 

11:10 - 11:30 Г-н Кристиян Христов – технически директор „Веро Дигитъл Инфрастракшън“ ООД ; Г-н Иван Терзиев – технически директор „Ат Инженеринг 2000“ ООД

Тема: „Интегриране и разработване на софтуерни решения за нуждите на строителния сектор – перспективи и възможности. Дигиталната трансформация в реално време“

 

11:30 – 11:40 Г-н Иван Александров – управител „Норакс“ ЕООД

Тема: “Кръговата икономика и строителните отпадъци през призмата на европейския know-how”

  Семинарна зала в изложбена зала 2

 

11:00 ч. – 11:30 ч.

Презентация на тема: "Новостите от системи умен дом iNELS на ЕЛКО ЕП България"

Организатор: ЕЛКО ЕП България

 

 

Семинарна зала в изложбена зала 3

 

13:30 ч. – 14:30 ч.

Презентация на тема: "Мястото на интериорния дизайнер в строителния процес"

Организатор: Асоциация на интериорните дизайнери в България  

 

 

 

 

 

Семинарна зала в изложбена зала 3

 

15:00 ч. – 16:00 ч.

Презентация на тема: “Монолитно сухо строителство с кофражни блокчета с включена изолация на Basf“

Организатор: GREEN BUILD PROPERTY

 

 

 

 

Семинарна зала в изложбена зала 3

 

16:10-16:50 ч.

Презентация на УАСГ – Национален център по сеизмично инженерство: "Земетресенията в Албания (Дуръс, ноември 2019) и Хърватия (Загреб, март 2020 и Петриня, декември 2020) и уроците за България"

Организатор: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

 

 

 

 

Семинарна зала в изложбена зала 3

 

17:00-17:30 ч.

Презентация на тема: “Възможности за енергийно спестяване чрез интелигентно измерване на енергията“

Летктор: инж. Ренета Борисова

Организатор: Energomonitor Bulgaria

 

 

  

 

 

Семинарна зала в изложбена зала 3