Схема на залите

 В дните на изложение АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА ще имате възможност да се информирате за най-новите тенденции, възможности и иновации в строителния сектор, да осъществите бизнес контакти с професионалистите в бранша.