Схема на залите

 

В дните на изложение АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА ще имате възможност да се информирате за най-новите тенденции, възможности и иновации в строителния сектор, да осъществите бизнес контакти с професионалистите в бранша.

 

Зала 2 , 3 – АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА