Работно време

Работно време за изложители

12 май от 08.30 до 18.30 часа

13 - 14 май от 09.00 до 18.30 часа

15 май от 09.00 до 17.30 часа

 

Работно време за посетители

12 - 14 май от 10.00 до 18.00 часа

15 май от 10.00 до 17.00 часа

 

Изграждане на щандове от външни строителни фирми

9 - 10 май от 08.30 до 18.30 часа


Зареждане на щандове

11 май от 08.30 до 20.30 часа


Изнасяне на експонатите

15 май от 17.30 до 20.00 часа

16 май от 08.30 до 17.30 часа


Демонтаж на щандове от външни строителни фирми

15 - 16 май от 08.30 до 17.30 часа