Работно време

Работно време за изложители

10 март от 08.30 до 18.30 часа

11 - 12 март от 09.00 до 18.30 часа

13 март от 09.00 до 17.30 часа

 

Работно време за посетители

10 - 12 март от 10.00 до 18.00 часа

13 март от 10.00 до 17.00 часа

 

Изграждане на щандове от външни строителни фирми

7 - 8 март от 08.30 до 18.30 часа


Зареждане на щандове

9 март от 08.30 до 20.30 часа


Изнасяне на експонатите

13 март от 17.30 до 20.00 часа

14 март от 08.30 до 17.30 часа


Демонтаж на щандове от външни строителни фирми

14 - 15 март от 08.30 до 17.30 часа