Работно време

Работно време за изложители

 

3 - 6 април 2024 г. 

 

Работно време за посетители

 

3 - 6 април 2024 г.