Работно време

Работно време за изложители

3 април от 08.30 до 18.30 часа

4 - 5 април от 09.00 до 18.30 часа

6 април от 09.00 до 16.30 часа

 

Работно време за посетители

3 - 5 април от 10.00 до 18.00 часа
6 април от 10.00 до 16.00 часа