Работно време

Работно време за изложители

25 февруари от 08.30 до 18.30 часа

26 - 27 февруари от 09.00 до 18.30 часа

28 февруари от 09.00 до 16.30 часа

 

Работно време за посетители

25 - 27 февруари от 10.00 до 18.00 часа

28 февруари от 10.00 до 16.00 часа

 

Изграждане на щандове от външни строителни фирми

22 - 23 февруари от 08.30 до 18.30 часа


Зареждане на щандове

24 февруари от 08.30 до 20.30 часа


Изнасяне на експонатите

28 февруари от 16.30 до 20.00 часа

29 февруари от 08.30 до 17.30 часа


Демонтаж на щандове от външни строителни фирми

29 - 30 февруари от 08.30 до 17.30 часа