Работно време

Работно време за изложители

16 юни от 08.30 до 18.30 часа

17 - 18 юни от 09.00 до 18.30 часа

19 юни от 08.30 до 16.30 часа

 

Работно време за посетители

16 - 18 юни от 10.00 до 18.00 часа

19 юни от 10.00 до 16.00 часа

 

Изграждане на щандове от външни строителни фирми

13 - 14 юни от 08.30 до 18.30 часа


Зареждане на щандове

15 юни от 08.30 до 20.30 часа


Изнасяне на експонатите

19 юни от 17.30 до 20.00 часа

20 юни от 08.30 до 17.30 часа


Демонтаж на щандове от външни строителни фирми

20 - 21 юни от 08.30 до 17.30 часа