SOFIA HIGH SCHOOL OF CONSTRUCTION, ARCHITECTURE and GEODESY “HRISTO BOTEV”

Bulgaria 34, Evlogi i Hristo Georgievi Blvd., 1421, Sofia
3
D 13

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” е първото и най-авторитетното учебно заведение в нашата страна за подготовка на специалисти със средно образование в областта на строителството и архитектурата, геодезията, водното, транспортното и парково строителство.

Необходимостта от професионално подготвени техници и земемери  за бързо развиващото се строителство в столицата и страната, налага през 1909 г. към Първа мъжка гимназия  да се открият технически паралелки по строителство и съобщения и земемерство.

През 1911 г. този клон се обособява  като самостоятелно учебно заведение – Държавно средно  техническо  училище с директор д-р Георги Марковски- известен физик, двама редовни учители и седем лектори. Първият випуск на училището завършва през 1913/1914 г., като се дипломират  30 техници, 21 строители и 9 земемери. Това са първите кадри обучени в България. През 2014 г. ще завърши випуск 100!

През 1929 г. е завършена  новата сграда и от 01.01.1930 г. училището се премества от частните помещения, в които провежда учебните занятия,  в собсвената си сграда на бул. „Евлоги Георгиев” в София,  където се намира и до днес.

Училището се преименува  през 1944/1945 г. в Държавно средно техническо училище „Христо Ботев, а през 1951г. в Строителен техникум „Христо Ботев”. Последното преименуване  е  през 2003г., когато става Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев”.

В гимназията се подготвят специалисти по „Строителство и архитектура”, „Водно строителство,  ” Транспортно строителство”, „Геодезия”,  „Парково строителство”, „Недвижими имоти“, а преди години и по специалност „Метрополитени”.

Днес училището разполага с модерно оборудвани кабинети и учебни работилници, компютърни зали, високо квалифицирани преподаватели. Често днешните ученици наследяват професията на своите бащи и деди. Училището е подготвило повече от двадесет хиляди специалисти, разнасяли строителната слава на българите. Днес участва  в различни  европейски програми, има множество участия в сътезания и награди за доказан професонализъм.

СГСАГ  „Христо Ботев” работи по проекти по програмите „Леонардо да Винчи”, ФАР, Сократ, провеждат се транснационални практики, създаден е Център по предприемачество, който работи съвместно с  Фондация  Junior Achievement по програмата „Учебна компания”. Всяка година учениците ни са лауреати на състезанието „Най-добър млад строител”. Сто и пет годишната история на училището е чест и гордост за нашите ученици, самочувствие, че са част от строителите на съвременна България.

Контакти

+ 359 2 866 12 71
+ 359 2 963 34 83
sgcag_botev@abv.bg
www.sgcag.info

Features