TECHNONICOL Ltd. branch Bulgaria

Bulgaria Andrey Germanov str. 11 fl.1, Terminal Militcer and Munh, 1336, Sofia
3
C 5

Корпорация ТехноНИКОЛЬ е един от големите международни производители на надеждни и ефективни строителни материали. Предлаганите от Компанията иновационни технологии съчетават в себе си  световния опит и разработките на собствените Научни центрове. Сътрудничеството с проектански организации и архитектурни центрове позволява на  ТехноНИКОЛЬ гъвкаво и оперативно да реагира на измененията в технологиите по запитванията на  потребителите.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ днес —  51 завода в 7 страни (Русия, Украина, Беларус, Литва, Чехия, Италия, Великобритания), 18 Учебни и 5 Научни центъра, 21 представителства в 17 държави. Продукцията се доставя в повече от  80 страни. 

От 2015 г.  ТехноНИКОЛЬ откри свой офис в България, където доставя своите продукти чрез дистрибуторската мрежа. Фирмата предлага широк асортимент от продукти за строителството: рулонни битумни хидроизолационни материали, полимерни синтетични мембрани за плоски покриви  и фундаменти, топлоизолационни материали, композитни и битумни керемиди, течни битумни мастици, материали за пътното строителство.

Нашата основна цел – максимално пълно удовлетворяване на нуждите на клиентите!

ТехноНИКОЛЬ — еквивалент за качествени хидроизолационни, покривни, топлоизолационни и  звукоизолационни материали и  технологии за съвременното строителство.

Контакти

+ 359 2 405 33 05
officebg@tn.ru
www.tn-europe.com

Features