TRADE AND INVESTMENT PROMOTION SECTION EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN SOFIA

Poland 6, Bitolia Str., 1680, Sofia
2
A 14

Отдел за Промоция на Търговията и Инвестициите на Посолство на Република Полша в София насърчава бизнес отношения помежду Полша и България. Нашата мисия е да предлагаме помощ на полските дружества, както и да осигурим подкрепа на българските компании, които се интересуват от внос на полски стоки и услуги, както и от инвестиции.

Притежаваме постоянно актуализирана база данни, съдържаща информация за полски и български фирми и търговски оферти. Ако търсите нови търговски партньори, нови бизнес възможности или производители на определени стоки можете да се обърнете към нас.

Контакти

+ 359 2 869 11 25
+ 359 2 869 11 29
sofia@trade.gov.pl
bulgaria.trade.gov.pl/bg/

Features