AGROSPEKTAR

Bulgaria

Фирма „АГРОСПЕКТЪР 2000” ООД се занимава с  изграждане и поддържане на зелена инфраструктура, озеленени площи, паркови и спортни терени и игрища, изграждане на футболни терени, както и поддръжката им. Изпълнява дейности по проектиране, строителство и поддържане на паркови и декоративни площи, спортни игрища и терени, градини – обществени и частни, алеи и детски площадки,  на системи за автоматизирано напояване, вертикални планировки.

Контакти

Features