FLAMEX-BULGARIA LTD

Bulgaria Beloslav
2
A 13a

Забавител на горенето на дървесина, текстил и хартия
Класификация по реакция на огън

БДС ЕN 13823:2010+А1:2015

БДС ЕN ISO 11925-2:2011
БДС ЕN ISO  9239-1:2010

B-s2, d0     Bfl - s1

Контакти

+ 359 88 822 47 84
flamexbg@gmail.com
www.flamex.bg

Features