FUNDAMENT-INVEST Ltd.

Bulgaria 1608 Sofia, 98, Bulgaria Blvd., entrance G, floor 3, office 8
2
C 6

ФУНДАМЕНТ-ИНВЕСТ” ЕООД e официален представител на „XINGYE MACHINERY“ за България, които са водещ китайски производител на минна техника. Фирмата развива дейност в търговията със строителна и минна механизация; извършва тунелно, подземно и надземно минно строителство в т.ч. пробивно-взривни работи, рекултивация на нарушени терени и сметища . Също така изпълнява обекти в жилищното строителство  - груб строеж и довършителни работи, ремонтни дейности, саниране на сгради, изграждане на горски пътища; селищни и междуселищни водопроводни и канализационни мрежи.

За нас е важно, клиентите ни да остават доволни. За това, ние се стараем да оправдаем техните очаквания, като изпълняваме задълженията си качествено и коректно.

Контакти

02 820 1435
fundamentinvest@gmail.com

Features