HL HUTTERER & LECHNER GMBH

Bulgaria 1700 Sofia, 15B, Boris Arsov Str.
1
D 5

Красимир Георгиевпредставител за България на HL

Фирмата е европейски лидер в производството на професионална техника за сградна канализация: водоприемници, сифони и свързващи части за санитарни инсталации. Производството е съсредоточено единствено и изцяло към системи за отводняване в сградата. Акцента на тези системи са местата в сградата, където има повишени изисквания към свързване със строителната химия, което осигурява предпазване от щети заради неправилно оттичане на атмосферни или битови води.

 Основните компетенции на HL:

- водоприемници за покриви, тераси

- линейни и точкови сифони за подове на бани, СТОП на каналните миризми

- отводняване на кондензна вода

- канализационни възвратни клапи

- тръбни преходи през поздемни стени

- отводняване на перални, сушилни

Контакти

+ 359 888 644 574
hlbg.com@gmail.com
www.hl.at; www.hl-bg.bg

Features