KAGETSUGROUP EOOD

Bulgaria 1113 Sofia, 6, Alexander Jendov Str.
2
C 7

КАГЕЦУГРУП EООД предлага пълен комплект от услуги, свързани с производството и строителството на изцяло дървени, комбинирани дървено-стоманени или дървено-стомано- бетонови конструкции. Фирмата специализира в съвременни инженерни и технологични решения с цел да предложи оптимални решения за гражданското и промишлено строителство.

Контакти

office@kagestu.bg
http://www.kagetsu.bg

Features