ASSOCIATION OF INTERIOR DESIGNERS IN BULGARIA

Bulgaria Sofia, 53 Simeon Radev str.
2
C 13

Асоциация на интериорните дизайнери в България (АИДБ) е сдружение с нестопанска цел с основна мисия да институционализира професията интериорен дизайнер и да защитава и представлява интересите на своите членове. Работи в тясно сътрудничество с организации, училища и университети, инвеститори и фирми в бранша.

Член е на БТПП и на Европейската организация на вътрешните архитекти/дизайнери - ECIA.

Организира събития за обмяна на опит: семинари, дискусии, майсторски класове и др., изгражда ефективна мрежа от контакти в сферата на интериорния дизайн.

Контакти

+359 887540245
info@aidb.bg
https://aidb.bg ; Facebook: https://www.facebook.com/aidb.bgOfficial

Features