BULGARIAN ASSOCIATION FOR CONSTRUCTION INSULATION AND WATERPROOFING

Bulgaria 1046 Sofia, 1, Hristo Smirnenski Blvd., Building A, 4th floor, office 5,
2
B 11

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) е сдружение от стопански субекти, работещи в областта на производството, търговията и приложението на изолациите в строителството, научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша, които имат общ интерес за обезпечаване качеството на крайния продукт.

 Асоциацията е учредена на 15.04.2003 г. в град София, като организация с нестопанска цел в частна полза. Асоциацията има 45 пълноправни членове (36 фирми, 9 физически лица) и 7 асоциирани членове.

Контакти

+359 2 963 10 71
bais.bg@gmail.com
www.bais.bg

Features