PASSIVE HOUSE SHOP

Bulgaria
4
A 5

Passive House Shop предлага цялостни проектантски, строителни и консултантски услуги, както и всички строителни технологии за изграждане на нискоенергийни домове и големи сгради.

 

Топлоизолация

- Thermofloc (целулоза), λ=0.,037

- Hunton (дървесни влакна), λ=0,038

- Nanotecna (система от вакуумна (λ=0,0045) и аерогелна (λ=0,015) топлоизолация)

 

Конструктивна защита без термомостове

- SIGA – мембрани, ленти и уплътнители

- Kaiser – ел. инсталации

- Finsa – OSB алтернативи

- Wippro – тавански стълби

- Farrat – топлинни разделители

- Lime Green – паропропускливи строителни покрития

- Hanno – система за изнесен монтаж на прозорци

 

Вентилация и възстановяване/производство на енергия

- Pichler – вентилационни уреди и компоненти

- Showersave – рекуператори на топла вода

- Abora – хибридни слънчеви панели

Контакти

+359 89 272 1111
info@phshop.bg
www.phshop.bg

Features