SIKA BULGARIA

Bulgaria
3
C 7

Сика България ЕООД e създадена през 2002 г. като 86-то дъщерно дружество на Сика АГ, Швейцария.

Във фирмата работят над 30 висококвалифицирани специалисти, готови да Ви консултират по търговски и технически проблеми, свързани с предлаганите продукти за строителство, автомобилостроене, корабостроене и т.н.

Това, към което се стремим в „Сика България” е да бъдем още по-конкурентноспособни, предлагайки иновативни продукти и системи, пълно техническо обслужване и подкрепа на нашите партньори и клиенти с фокус към инфраструктурните проекти, хидротехнически съоръжения, обекти в енергетиката, както и строителството на логистични центрове и производствени мощности.

Контакти

+359 2 942 45 90
info@bg.sika.com
https://bgr.sika.com/

Features