Алуминиевите профилни системи за врати Schüco ADS

Алуминиевите профилни системи за врати Schüco ADS на АЛУКЬОНИГЩАЛ ще попаднат във фокуса на фирменото участие в Архитектурно-строителна седмица 2020. Притежаващи различни специфики, те съчетават оптимален енергиен баланс, сигурност и качество на изработката.

Системата Schüco ADS 65 е алуминиева профилна система за врати, с добра топлоизолация (Uf стойности от 2,3 W/(m2K)) и строителна дълбочина 65 мм. Методът на изработка прави възможни елементи с височината на помещението при тънки видими ширини от 147 мм. Schüco ADS 65 може да се използва като мултифункционална врата и да бъде вградена в сградната автоматизация (тегло на крилото до 150 кг). Възможни са варианти на изработване като едно и двукрили, отварящи се навън и навътре, врати тип „антипаник“. Тази система e с показател за защита от кражба и влизане с взлом до RC3.

Подобряване на енергийния баланс

Алуминиеви профилни системи за остъклени врати Schüco ADS 70.HI са високотоплоизолирани (Uf стойности от 1,8 W/(m2K), при строителна дълбочина 70 мм). Предназначени са за подобряване на енергийния баланс на сградите. Системата може да се използва като мултифункционална врата и да се интегрира в сградната автоматизация.  Системата има разширена изолационна зона с пенообразен пълнеж, тънки видими ширини от 147 мм, максимално тегло на крилото 150 кг, клас на защита при влизане с взлом RC3 и варианти на изработване на едно и двукрили, отварящи се навън и навътре, врати тип „антипаник“ врати.

Високотоплоизолирана профилна система за врати (Uf стойности от 1,7 W/m2K при строителна дълбочина 75 мм) е и Schüco ADS 75.SI. Приложима за подобряване на енергийния баланс на сградата, тя притежава тънки строителни дълбочини от 147 мм. Schüco ADS 75.SI може да бъде мултифункционална врата, вградена в сградната автоматизация. Различните дизайни позволяват множество идеи за сградната обвивка. Височината на вратите е до 2500 мм, а теглото на крилото – 150 кг. Класът на защита при влизане с взлом е до RC3. Системата може да се изработи като едно и двукрили, отварящи се навън и навътре, врати тип „антипаник“ и осигурява защита от прищипване.

За подобряване на енергийния баланс клиентите могат да се спрат и на Schüco ADS 90.SI. Алуминиевата профилна система за врати е оптимално решение за жилищно и обектово строителство. Строителната дълбочина от 90 мм прави възможна високата топлоизолация, (Uf стойности от 1,4 W/(m2K)) едновременно при голяма стабилност. ADS 90.SI може да се ползва и като мултифункционална врата, интегрирана в сградната автоматизация. Системата се характеризира с пенообразен изолатор и изолатори по фалца на стъклото, повишена шумоизолация чрез средно уплътнение по цялата дължина и клас на защита от влизане с взлом до RC3. Вратите могат да са с височина до 2500 мм и тегло 160 кг. Вратите могат да бъдат едно и двукрили, отварящи се навън и навътре, с функция „антипаник“.

АЛУКЬОНИГЩАЛ ще представи своите продукти в зала 2, щанд С3.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>