Неносещият оставащ кофраж „Термоблок Изолинвест”

Като водеща платформа за демонстриране на иновациите за строителния бранш, на Архитектурно-строителна седмица 2020 компания ИЗОЛИНВЕСТ ще представи своя неносещ оставащ кофраж „Термоблок Изолинвест”. Това ще се случи в зала 3, щанд 3D1.  

С приложение в сферата на промишленото и гражданско строителство, „Термоблок Изолинвест” е предназначен за монолитно изграждане на самоносещи ограждащи конструкции на сгради и съоръжения. Продуктът е съставен от фабрично произведени изолационни термоблокове от експандиран полистирен (EPS). Те са от два панела – вътрешен и външен, дебели по 5 см, с оребрени вътрешни стени, свързани трайно с напречни ребра.

Панелите и ребрата формират свободно пространство по средата със светли размери 15/15 см. В него се полагат армировката и бетонната смес; в някои се полагат и елементи ВиК и електоинсталации. Модулите на системата за наносещ оставащ кофраж са стенен и ъглов (ляв и десен), краен блок-стена и трегер.

„Чрез използването на Термоблок Изолинвест времето за изграждане в сравнение с традиционнното зидане с тухли и монтаж на топлоизолация върху стени, се намалява“, твърдят от компанията. Това от своя страна води до намаляване на разходите за труд.

Предимствата

Основното преимущество на неносещия оставащ кофраж е енергийната ефективност. Чрез него се осигурява оптимална температура в сградата през зимата и лятото; възспира се проникването на студ и влага. Всичко това намалява потреблението на енергия, превръщайки сградата в щадяща природата чрез намаляване на емисиите на СО2.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>