Железният силикат – суровината, с приложение в толкова много области на строителството – от АУРУБИС

Железен силикат. Познат и като фаялит, продуктът е ценен от професионалистите. С качествата и богата му приложимост, ще ни запознаят специалистите от АУРУБИС на своя щанд.

„ Това е вторичен продукт, получен в следствие комплициран металургичен процес в завода на Аурубис България в гр. Пирдоп. Свойствата на железния силикат определят съвместимостта му с различните материали като варовик, глина, клинкер, почви, цимент, пясък, чакъл, битуми, полимери, епоксиди и други материали на строителната химия“, коментират от компанията.

Области на приложение:

Железният-силикат е суровина, която се използва в много области в строителството, сред които:

- транспортен бетон и бетонови елементи

- керамични изделия (тухли и клинкерни прочи)

- асфалтови смеси

- сухи строителни смеси на циментова основа (зидарски разтвори, лепилни състави, шпакловъчни състави, саморазливни състави)

- индустриални покрития на базата на различни полимери и епоксиди

-- алкало-активирани свързващи вещества – „циментът на бъдещето“

Стимулиране на кръговата икономика

Прилагането на железния силикат води до производство на строителни материали с по-нисък отпечатък върху околната среда и намалява използването на природните суровини. Употребата на продукта стимулира кръговата икономика. Мащабното му приложение спомага за значително увеличаване използването на вторични продукти в нашата страна. Разнообразните области на приложение на материала показват универсалността му и водят до повишаване на свойствата на крайните продукти, в които се влага.

Професионалистите от АУРУБИС ще ни запознаят с качествата и приложенията на железния силикат в зала 3, щанд С 3.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>