Цялостните ландшафтни проекти и декоративните растения са съществени елементи от съвременното строителство

Озеленяване. Тази дума е относима към строителството повече отвсякога. Това е и сферата, към която фокусира практиката си ФЛОРЕКС.

Фирмата предлага комплекс от услуги в сферата на озеленяването и ландшафтния дизайн и производството и търговията на декоративна растителност. Портфолиото на ФЛОРЕКС включва:

  • производство и търговия на декоративна едроразмерна растителност
  • ландшафтно проектиране, цялостно изграждане и поддръжка на обекти
  • покривно и интериорно озеленяване
  • изграждане на зелени стени
  • биологични рекултивации на нарушени терени
  • залесяване

„Целта ни е създаването на по-добър свят“, коментират от компанията. Чрез своята дейност тя спомага качеството на живот да бъде подобрено.

Продуктите и услугите от ФЛОРЕКС ще откриете в зала 3, щанд D9.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>