Фотоволтаични стъкла за сгради

Монтирането на фотоволтаични стъкла е основен път към енергийната независимост на сградата и екосъобразността ѝ. Фотоволтаичните стъкла ще бъдат фокус в предтавянето на Джи Ем Инвестмънт на Архитектурно-строителна седмица 2020.

В зала 2, щанд D7, компанията ще ни запознае с предимствата на продукта. Фотоволтаичните стъкла се вграждат като стандартните. Предимството – те са и устройство за генериране на енергия, което улавя слънчевата светлина и я превръща в електричество. Този тип фотоволтаици са изработени от две или повече термично обработено и защитно стъкло, осигуряващо топло и звукоизолация и естествена светлина.

Как се монтира? Прозорецът се вгражда по същия начин като конвенционалните. Благодарение на това е подходящ за изработване на стъклопакети, окачени фасадни, стени допълнително облицоване на стени, атриуми, покриви, засенчващи съоръжения, вентилирани стени, фотоволтачни подови настилки, зимни градини, облицовка на външни асансьори, външни стъклени парапети и други екстериорни решения в дизаина на сградите.

Предимствата

„Това е единственият строителен материал, който се изплаща от само себе си“, посочват от компанията. С инсталирането на фотоволтаичните стъкла сградата се превръща в енергиино назависима и посреща собствените си нужди от електроенергия. Намалява се или елиминира зависимостта от електропреносната мрежа.

Ползи:

  • изплащане на инвестицита
  • продукт с награди за иновативност в Европа и Северна Америка
  • производство на чиста електроенергия
  • филтриране на uv и ir излъчването
  • осигуряване на термична и звукова изолация
  • естествена светлопропускливост
  • иновативен дизайн и богато разнообразие от цветове

„В момента насочваме усилията си към изграждане на дилърска мрежа в България от проектантски организации, регионални вносители, инсталатори и конслтанти в областа на производството на електроенергия от възобновяеми източници и енергийна независимост на сградите“, коментират от Джи Ем Инвестмънт.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ