ROTHOBLAAS  предоставя пълен набор от решения в строителството

Rothoblaas SRL е мултинационалната италианска компания, която превръща в своя мисия иновативните технологии,проправяйки си път към челните места в строителството с дървен материал и строителната безопасност в рамките на едва няколко години.

Благодарение на широката си продуктова гама и технически подготвената и широко разпространена мрежа за продажби, компанията насърчава трансфер на свое ноу-хау към клиентите и се стреми да бъде важен и надежден партньор за разработване и иновиране на продукти и методи за строителство.

Всичко това спомага за една нова култура на устойчиво строителство, фокусирана върху увеличаване на комфорта на живот и намаляване на емисиите на CO2. ROTHOBLAAS предлага пълна гама от решения: закрепващи системи, системи за въздушна херметизация и хидроизолация, системи за намаляване на шума, системи за защита от падане, машини и оборудване за дървообработка и специфични, идндивидуални услуги и проектантска помощ.

Кратко описание на услугите:

  1. MyProject е практичен и надежден софтуер за проектиране и проверка на метални свръзки в дървени конструкции. Инструмент, който опростява работата на проектанта, като му оставя само няколко стъпки до завършването на описанието с изчисленията.
  2. По време на изложението компанията ще постави акцент върху няколко продукта и решения за различни типове технологии за конструкционна дървесина. По-конкретно ще обърнем внимание на традиционните методи за изграждане на рамка от дървен материал с някои от нашите продукти за закрепване, като: САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ, СВРЪЗКИ ЗА СКРИТ МОНТАЖ, КРЪГЛИ И ПЕРФОРИРАНИ ПЛОСКОСТИ.

Област на приложение:

  1. Областите на приложение на изчислителния софтуер са: Изчисляване и проверка на металните свръзки за конструктивни елементи, бележка за изчислението, постоянно актуализирани регулации, декларации за експлоатационни характеристики, директно достъпни от софтуерния интерфейс и възможност за експорт на данни в CAD формат.
  2. Компанията ще въведе някои технологии за строителство с дървесина: традиционна рамка от дървен материал, структурно изолиран панел, напречно слепен слоест дървен материал (CLT) и дървен материал от слепен фурнирл (LVL) и съответните им области на употреба.

Крайната конструкция ще струва по-малко на купувача поради по-ефикасното разположение на фиксиращите елементи (по-малко необходими фиксиращи елементи = по-малко разходи). Също така, качеството и оттам дълготрайността на дървената конструкция ще бъдат много високи, благодарение на перфектното изчисление на всеки метален конектор, използван за конструкцията.

Повече информация за предимствата на продукта можете да видите в зала 2, щанд A12

 

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ