Лазерно 3D сканиране от последно поколение

Точните лазерни измервания са пряко свързани с подобренията в процеса на предпроектните проучвания, документирането на строителни процеси, реставрацията и престрояването на сгради, транспортните съоръжения и паметниците на културата. 3D лазерни скенери от последно поколение ще ни представи от 25 до 28-и февруари фирма Laserscanning Bulgaria.

Присъстващите на Архитектурно-строителна седмица 2020 ще се запознаят с предимствата на 3D лазерни скeнери за бързи и точни външни и вътрешни 3D заснемания, 3D моделиране и документация за инвентаризация. И с иновативния Faro Focus 3D. Уредът разполага с технология, разработена от FARO®. Тя предоставя на потребителите много предимства и дава възможност за постигане на изключително точни измервания и да намалят времето за подготовка и разходите по проекта. Предимствата на технологията я правят приложима в секторите на архитектурата, инженеринга, строителството, археологията, добивната индустрия, градоустройството, криминалистиката и др.

„Ясно видима е ефективността в предварителните проучвания, в предварително планиране, в реалното планиране, в изпълненията, в контрола и документацията във всички области на приложение“, коментират от компанията.

С 3D технологиите за лазерно заснемане и с Faro Focus 3D от Laserscanning Bulgaria ще се запознаем в зала 4, щанд D5.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ