Осигуряване на безопасност и контрол при подаването на газ и електричество

Върху безопасността при газоподаването и контрола на изразходваното електричество се съсредоточава STATUGAZ MUHENDISLIK VE GAZ MALZ.LTD.STI. Фирмата ще ни представи OPSO и X5.

OPSO регулира двустепенно газовото налягане. Той е подходящ за търговска и битова употреба. Монтира се директно и лесно на газомери; OPSO е с висока експлоатационна надеждност и точност на изходящото налягане. Регулаторът е произведен в съответствие с Директива на Пед 2014/68/ЕС. Функционалните тестове са извършени в съответствие с EN334. Продуктът притежава следните характеристики:

  • клас на наляганеPN6
  • диапазон на входящото налягане 0,1 до 6 бара
  • диапазон на изходящото налягане от 18 mbar до 500 mbar
  • диапазон на потока от 1,6 до 60 м3/час
  • структурни допълнителни функции с UPSO, с OPSO, с релефен клапан

Трифазният X5

За отчитане на електроподаването компанията ще ни представи X5. Това е трифазен електронен електромер за отчитане на активна и реактивна енергия. Притежава клас на защита IP 54 и е сертифициран MID.

X5 съхранява данни без енергия и енергонезависима памет за минимум една година. „Устройството е с над 10 години живот на батерията и защита за дата и време в случай на поглъщане на енергия“, коментират от компанията. Данните за потреблението и времето могат да бъдат прочетени оптичен порт и LCD дисплей, показващ количество консумирана енергия според тарифата. Отчитат се осем различни периода от време на ден, четири различни тарифни типа от четири дни.

Измерването се извършва на всеки 15 минути; има възможност за показване на предупреждения в различни ситуации, сред които: повреда на часовника, изтощена батерия, магнитни смущения, предупреждения за комуникация. Незабавни стойности на напрежение и ток за всяка фаза; стойности за моментална честота и обща активна и реактивна мощност, датата на отваряне на клемите и датите на отваряне на горния капак с кодове OBIS на LCD. Напрежението и текущите предупреждения се показват на LCD.

„Заредете записа на профила поне за 180 дни и на интервали от 15 минути. X5 е с програмируем период на измерване на търсенето (15-30-60 минути) и функция за ръчно нулиране на търсенето чрез комуникационен порт или бутон за нулиране на търсенето веднъж месечно“, съветват от компанията.

Предложенията от STATUGAZ MUHENDISLIK VE GAZ MALZ.LTD.STLI. ще открием в зала 4, щанд B7.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ