Системи за рекуперация на топлина и свеж въздух

Зала 3, щанд В8. На това място ще се запознаем от 16 до 19 юни със системите за рекуперация на топлина и свеж въздух, представени от ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ.

Представените решения представляват вентилационни системи, които непрекъснато извличат застоялия въздух от кухнята, банята и останалите помещения. Едновременно с това вкарват свеж, филтриран външен въздух. Системите са със специална функция - използват технология на топлообмен на противоток. Захранващият и отвеждащият въздух се насочват един срещу друг в отделни канали, което кара по-топлия, отработен въздух да загрява захранващия свеж въздух. По този начин се пести енергия и се дава възможност за равномерно и непрекъснато подаване на въздух.

Смукателните и нагнетателните въздуховоди в жилището се свързват към топлообменник с вграден електрически вентилатор, в който изходящият въздух подгрява или охлажда входящия свеж външен въздух. Чрез системите за рекуперация на ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ през зимата топлинните загуби могат да бъдат понижени до минимум. Големи са ползите и през лятото – когато системата работи в режим на охлаждане. По този начин вентилацията е необходимото средство за поддържане на здравословен и комфортен микроклимат в сградата, а това спомага за бързо премахване на замърсителите на въздуха и влагата.

Къде са приложими този тип системи?

Качествата на системите за рекуперация на топлина и свеж въздух ги превръщат в практично решение при:

- Строителството на еднофамилни и многофамилни къщи и жилищни сгради

- Строителство на търговски и офис сгради

- Инженерингови услуги в сектор ОВК

- Проекти за модернизация и обновяване на старо строителство на сгради

- Сгради публична собственост: детски градини, училища, болници, социални домове и др.

С качествата си този тип системи привличат вниманието на инвеститори и предприемачи в строителството, архитекти, проектанти и инженери от инвестиционното проектиране, технически специалисти в сектор ОВК, дистрибутори в търговията на едро (строителни борси и маркети в сектор строителство и ОВК), строителни консултанти и разбира се – крайни клиенти.

Ползи и предимства

Системите за рекуперация на топлина и свеж въздух предоставят:

- Чист, без полени, свеж и здравословен въздух - полезен за страдащите от алергии и астма.

- Много висока степен на възстановяване на топлината, чрез енергоспестяващи вентилатори, които намаляват разходите за електроенергия

- Лесна и бърза поддръжка, която  предотвратява стреса, спестява време и пари

- Автоматичен контрол на работа при ниски температури със стандартно вграден нагревател  предлага надеждна и удобна защита срещу замръзване на топлообменника

- Възможност за съвместна и ефективна работа в екологична система с отоплителен газов или пелетен котел и термопомпа

- Интелигентно управление и мониторинг на цялата система през интернет, посредством използването на смартфон, лаптоп или компютър

- Постоянният обмен на въздух изравнява влажността в помещения, подобрявайки условията в околната среда

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ

ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ