Събитията за строителния бранш в началото на месец март

От 6 до 9 март – изложение АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА

Динамично. По всичко личи, че такова ще бъде началото на месец март за строителния бранш у нас. Защото от 6 до 9 март ще се проведе бизнес събитието за сектора в България – изложение АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА. В следващите редове ще Ви запознаем с професионалните събития, които ще съпътстват най-мащабното от десетилетие издание на форума, провеждащ се в Интер Експо Център.

Съвременните технологии и подходи ще бъдат „под светлините на прожекторите“ през първия изложбен ден, 6 март. Камарата на архитектите в България (КАБ) организира Конференция „Съвременни архитектурни практики в България“. В същия ден изложението е домакин и на дискусия, посветена на нормативните изменения, засягащи строителните и техническите правила за безопасността при пожари и отражението им при изграждане на топлоизолации. Дискусията е организирана от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

6 март ще бъде и денят, в който за 11-и път ще се проведе конференцията „Вода и енергия“ на БУЛАКВА, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ).

Кръгла маса за въпросите в бранша

Нормативната уредба, образованието, инвестициите, секторните въпроси, проблемите и предизвикателствата. На тези теми ще акцентира мащабна кръгла маса на 7 март, четвъртък. Сили обединяват организаторите – Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Българската асоциация на архитектите и инженерните консултанти (БААИК).

В същия ден ще бъде представен и най-новият проект на Българския съвет за устойчиво развитие - платформата за умни материали в зеленото строителство Green Constructor. В нея са обединени подробните данни за материалите, използващи се в зеленото строителство, процесите и сертификационните системи за устойчиви сгради.

Визионерите, високите технологии и бъдещето

Визиите за бъдещето и високите технологии в строителството ще бъдат фокусът на първото издание на HTB Conference, организирана от Интер Експо Център. Тя ще се проведе на 8-и март, а в основата ѝ ще бъде поставен процесът на проектиране. Лекторите в първото издание на HTB Conference ще предоставят обективен поглед върху новостите в процесите, влиянието им и възможностите, които създават.

Последен изложбен ден – 9 март

Динамичен за браншовите организации ще бъде и последният изложбен ден, 9 март. Тогава общите си събрания ще проведат Камарата на архитектите в България и Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“.

Компаниите ще демонстрират нови технологии и продукти. Изданието се оформя като най-мащабното от десетилетие насам. Върху над 8500 кв.м изложбена площ щандовете си ще разположат компании от България, Германия, Италия, Англия, Полша, Китай, Румъния, Турция, Иран, Индия. Във фокус се превръщат съвременното строително оборудване и проектиране, технологии и инструментариум, довършителните дейности и интериорни материали и технологии, модерното вертикално планиране и ландшаф, индустриалното строителство, софтуерът, BIM, виртуалната реалност, 3D-принтирането за строителния сектор.

Всички подробности за изложението ще откриете и на buildingweek.bg.