Дигитализация и законодателството в строителството – акценти в съпътстващата програма на Архитектурно-строителна седмица

 

Над 200 директни изложители и стотици брандове ще открият посетителите от 25 до 28 февруари в Интер Експо Център

Продукти и системи за строителството, представяне на съвременни архитектурни проекти, дигитализацията в бранша и законодателната рамка. Всички тези теми ще бъдат сред акцентите на съпътстващата програма на изложение Архитектурно-строителна седмица. Юбилейното 20-о издание на бизнес форума ще събере над 200 български и чуждестранни компании от 25 до 28 февруари в Интер Експо Център.

Четирите изложбени дни ще предложат динамична съпътстваща програма, в която активно ще се включат водещите браншови организации и фирмите-участници. От 25 до 27 февруари Камарата на архитектите в България организира три кръгли маси, които ще се проведат с участието на Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Основният им фокус е дигитализацията в строителния сектор, законодателството, засягащо бранша и инвестиционният процес у нас. През последния ден от изложението КАБ ще проведе Управителния си съвет и паралелно ще организира представяне на съвременни архитектурни проекти. Специализирано събитие на 27 февруари организира Асоциацията на интериорните дизайнери в България.

На 26 февруари ще бъдат представени световните брандове на Мессе Франкфурт Light + Building и ISH, посветени съответно на осветлението, сградните технологии и услугите за строителството и отговорното управление на водата и енергията в сградите. Интер Експо Център е официален представител на Мессе Франкфурт за България от 2016г.

Жилищни имоти и тенденции

През първия изложбен ден семинар-дискусия, организиран от Национална асоциация на строителните предприемачи, ще спре вниманието върху тенденциите на пазара на жилищните имоти, инфраструктурата, облика на жилищните квартали, проблемите при развитието на строителното предприемачество и др.

Българска асоциация за изолации в строителството ще проведе на 25 февруари семинара си, посветен на основните принципи в звукоизолацията.

Предимствата на продуктите и системите от последно поколение

Активно в съпътстващата програма на Архитектурно-строителна седмица се включват компаниите участници, сред които фирми от България, Турция, Италия, Германия, Румъния и др. Широко ще бъде застъпен ОВИК секторът. Системи за индустриална и битова климатизация представя ТЕМПЕКС. За „Хибридни решения за ОВК системи“ специалистите ще дискутират на семинар, организиран от ДАМВЕНТ. AIR TRADE ще събере присъстващите, за да представи нов модел противопожарна клапа и вентилационни отвори на TROX. Съвременни решения за ОВК инсталации за офис и обществени сгради ще даде CLIMACOM. Екологичността е акцент на професионалистите от ЕНЕРГОМОНИТОР БЪЛГАРИЯ в презентация „SaveEnergy SaveMoney SaveThePlanet с Energomonitor“.

Много съпътстващи събития ни очакват в сектор „Изолации“. Изискванията и предизвикателствата към фасадата през зимата ще представи компания ХЕНКЕЛ. В презентацията си специалистите от КНАУФ ще ни запознаят с фирмената система за фасадна топлоизолация с каменна вата. ROTHOBLAAS ще се фокусира върху анализа и решенията за регулиране на парата, херметичността и сградната хидроизолация. А специалистите от АУРУБИС ще ни запознаят с приложенията на железния силикат. Природосъобразните и естетични решения за градска и паркова среда са акцент на HTI България. С модерна технология за фасадна облицовка ще ни срещне FIBERCAST, а АТРИ – с декоративен под.

Сградната и домашната автоматизация и системите iNELS ще завладеят съзнанието на присъстващите в зала „Семинарна“ на изложбена палата №4. В своя презентация специалистите от ВАС ПРО ще отговорят на въпроса „Защо метал?“. Представяне на вратите Pirnar за България ще направи СОЛИД 55, а технологичните възможности за деклариране на ТОЛ таксите ще представи FROTCOM BUKLGARIA. Възможностите за инвестиции у нас ще разкрие НК Индустриални зони. Иновативни системи ще демонстрира LEAF GROUP в партньорство с DESOI.

Широко международно присъствие и иновативни предложения, в съчетание с богата съпътстваща програма ще ни предложи 20-ото юбилейно издание на Архитектурно-строителна седмица от 25 до 28 февруари в Интер Експо Център. За да посетим щандовете на участниците, за да се запознаем със стотиците брандове и за да присъстваме на десетките съпътстващи събития, е достатъчно да се регистрираме за свободно посещение на www.buildingweek.bg.