Съпътстваща програма 2022

 

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА >>

 

 

14:00 ч. - 16:00 ч.

Кръгла маса на тема: Експерименталното сеизмично инженерство в България - състояние и перспективи.

Панел 1: Устойчиво управление на сградния фонд,

Панел 2: Опазване на културно-историческото наследство,

Панел 3: Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск чрез изграждане на Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство.

Организатори:

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - Национален център по сеизмично инженерство,

Камара на строителите в България (КСБ)

Участници:

УАСГ - Национален център по сеизмично инженерство, София Тех Парк, Камара на строителите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюз на строителните инженери в България

 

 

Семинарна зала 4

14:00 ч.  - 15:00 ч. 

Фирмена презентация на ПиСиСи България ЕООД 

Тема: "Полиуретан и полиуреа в строителството" 

Зала 3,

щанд на БАИС

14:00 ч.  - 15:00 ч. 

Презентация на фирма Геозона 

Тема: 3D лазерно сканиране от GeoSLAM UK

Семинарна зала 2

Презентации АТЕСТ ЕКСПО:

10:00-10:10 ч.          АЛКИ-Л ЕООД

10:15-10:25 ч.          ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД

10:30-10:40 ч.          РОЛАНД ТРЕЙДИНГ ООД

10:45-10:55ч.           ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО ООД

11:00-11:10 ч.          СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД

11:15-11:25 ч.          МЕГАТРОН ЕАД

11:30-11:40 ч.          ИНЖКОНСУЛТ ЕООД

11:45-11:55ч.           СИГМА БЪЛГАРИЯ АД

12:00-12:10 ч.          ТАЙТЪН МАШИНЪРИ Б-Я ЕАД

12:15-12:25 ч.          ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД

12:30-12:40 ч.          ЕВРО СЪЛЮШЪНС ЕООД

12:45-12:55ч.           СИ ЕМ ЕЛ България АД

Открити площи

демо зона А

Презентации АТЕСТ ЕКСПО:

14:00-14:10 ч.          ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО ООД

14:15-14:25 ч.          РОЛАНД ТРЕЙДИНГ ООД

14:30-14:40 ч.          ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД

14:45-14:55ч.           АЛКИ-Л ЕООД

15:00-15:10 ч.          СИГМА БЪЛГАРИЯ АД

15:15-15:25 ч.          ИНЖКОНСУЛТ ЕООД

15:30-15:40 ч.          МЕГАТРОН ЕАД         

15:45-15:55ч.           СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД 

16:00-16:10 ч.          СИ ЕМ ЕЛ България АД

16:15-16:25 ч.          ЕВРО СЪЛЮШЪНС ЕООД

16:30-16:40 ч.          ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД

16:45-16:55ч.           ТАЙТЪН МАШИНЪРИ Б-Я ЕАД

 

Открити площи

демо зона А

 

 

 

 

14:00 ч. - 16:00 ч. 

кръглата маса на тема: Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството

Организатори: 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Поканени за участие: 

МФ, МРРБ, КАБ, КСБ, САБ, БАИИК, БАИС, САПЗАПА, НСорБ, НАСП, КИГ, Обединение на строителите в България

Семинарна зала 4

13:00 ч.  - 14:00 ч. 

Фирмена презентация на Кнауф Инсулейшън ЕООД

Тема: „Нови системи с минерална вата за вентилируеми фасади и озеленени покриви“

Лектори: арх. Мартина Тонева, Технически специалист, арх. Цветелена Младенова, Маркетинг мениджър

14:00 ч.  - 15:00 ч. 

Фирмена презентация на Кнауф България ЕООД

Тема: „Системни решения в сухото строителство“

Лектор: Иван Бурлаков, продуктов мениджър системи Гипсофазер

15:00 ч.  - 16:00 ч. 

Фирмена презентация на Ксела българия ЕООД

Тема: „Материали и решения за устойчиво строителство”

16:00 ч.  - 17:00 ч. 

Фирмена презентация на Винербергер ЕООД

Тема: „Иновациите в строителството от Винербергер за 2022 г.

17:30 ч.  - 19:00 ч.  Презентация на изданието на БАИС „Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“

 

Зала 3,

щанд на БАИС

10:00 ч. – 13:00 ч.

Дискусия на тема: „Предизвикателствата пред образованието“

Организатор: Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП)

Участници: Зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова, експерти от МОН, представители на висши учебни заведения – Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Лесотехнически университет (ЛТУ), Нов български университет (НБУ), професионалните гимназии в сферата на мебелното производство и дървообработване, представители на международни учебни институции и представители на бизнеса.

 

Семинарна зала 2

 

Презентации АТЕСТ ЕКСПО:

10:00-10:10 ч.          АЛКИ-Л ЕООД

10:15-10:25 ч.          ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД

10:30-10:40 ч.          РОЛАНД ТРЕЙДИНГ ООД

10:45-10:55ч.           ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО ООД

11:00-11:10 ч.          СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД

11:15-11:25 ч.          МЕГАТРОН ЕАД

11:30-11:40 ч.          ИНЖКОНСУЛТ ЕООД

11:45-11:55ч.           СИГМА БЪЛГАРИЯ АД

12:00-12:10 ч.          ТАЙТЪН МАШИНЪРИ Б-Я ЕАД

12:15-12:25 ч.          ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД

12:30-12:40 ч.          ЕВРО СЪЛЮШЪНС ЕООД

12:45-12:55ч.           СИ ЕМ ЕЛ България АД

Открити площи

демо зона А

Презентации АТЕСТ ЕКСПО:

14:00-14:10 ч.          ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО ООД

14:15-14:25 ч.          РОЛАНД ТРЕЙДИНГ ООД

14:30-14:40 ч.          ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД

14:45-14:55ч.           АЛКИ-Л ЕООД

15:00-15:10 ч.          СИГМА БЪЛГАРИЯ АД

15:15-15:25 ч.          ИНЖКОНСУЛТ ЕООД

15:30-15:40 ч.          МЕГАТРОН ЕАД         

15:45-15:55ч.           СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД 

16:00-16:10 ч.          СИ ЕМ ЕЛ България АД

16:15-16:25 ч.          ЕВРО СЪЛЮШЪНС ЕООД

16:30-16:40 ч.          ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД

16:45-16:55ч.           ТАЙТЪН МАШИНЪРИ Б-Я ЕАД

 

Открити площи

демо зона А

 

 

 

11:00 ч. – 12:00 ч. Презентация на Национална компания индустриални зони

13:00 ч. – 15:00 ч. Дискусионен форум „Песрпективи за развитие на кръговата икономика в строителния сектор“.

Организатор:

Камара на строителите в България (КСБ)

13:00 ч. – 13:10 ч. Откриване на форума – Валентин Николов, изпълнителен директор, Камара на строителите в България.

13:10 ч. – 13:20 ч. МОСВ – Даниел Янков, гл. експерт ББСО, дирекция УООП, Стефан Александров, гл. експерт ББСО, дирекция УООП

Тема: „Актуална информация за строителни отпадъци и предвидени стратегии в това направление“

13:20 ч. – 13:30 ч. МРРБ - Дирекция „Технически правила и норми”

13:30 ч. – 13:40 ч. инж. Диана Стефанова, директор дирекция „Екология и чиста среда“ в община Благоевград и заместник – председател на Постоянната комисия на НСОРБ по Екология и чиста среда

Тема: „Проблеми при депониране и управление на строителни отпадъци в общините“

13:40 ч. – 13:50 ч. инж. Йордан Николов, изпълнителен директор, Българска асоциация на изолациите в строителството

Тема: „Оползотворяване на отпадъци от изолационни материали“

13:50 ч. – 14:00 ч. Илияна Павлова, директор на Център „Индустрия и околна среда“ Българска стопанска камара

Тема: „Инициатива кръгова икономика на център Чиста индустрия в БСК и Денкщат“

14:00 ч. – 14:10 ч. Драгомир Цанев, изпълнителен директор, център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“, проф. д-р инж. Фантина Рангелова, УАСГ

Тема: „Развитие на знания и умения за налагане на кръгови стратегии в строителството“

14:10 ч. – 14:20 ч. Марияна Хамънова, изпълнителен директор, „Клийнтех България“ ООД

Тема: „Енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради“

14:20 ч. – 14:30 ч. инж. Владимир Кръстев, „Баумит Бълагрия“ ООД, Красимир Делов, главен технолог, „Баумит България“ ООД

Тема: I. „Иновационен продукт АLL IN“

  1. „Рециклиращи практики за строителни продукти“

14:30 ч. – 15:00 ч. Дискусия

Семинарна зала 4

10:00 ч.  - 12:30 ч.

По пътя към нулево-енергийните сгради:

Предизвикателства в проектирането и строителството

Учебен семинар за проектанти и строителни специалисти

I част – Сградна обвивка

10:00 ч.  - 10:15 ч. Предизвикателства пред строителството на ПНЕС;

Арх. Ралица Йорданова

10:15 ч.  - 11:15 ч. Какви налични решения имаме: топлоизолации, прозорци, топлинни мостове, въздухоплътност (I част)

Презентации по 15 мин. от фирмите

WIENERBERGER, SAINT-GOBAIN, KNAUF INSULATION, HENKEL

11:30 ч.  - 12:30 ч. Какви налични решения имаме: топлоизолации, прозорци, топлинни мостове, въздухоплътност (I част)

Презентации по 15 мин. от фирмите

ALUKOENIGSTAHL, SOUDAL, SIGA, TERMOMOST

14:00 ч.  - 15:15 ч.

По пътя към нулево-енергийните сгради:

Предизвикателства в проектирането и строителството

Учебен семинар за проектанти и строителни специалисти

II част – Сградни системи

14:00 ч.  - 14:15 ч. Предизвикателства пред сградните системи, отопление и охлаждане и вентилация с рекуперация в ПНЕС;

Инж. Александър Станков

14:15 ч.  - 15:15 ч.

КАКВИ НАЛИЧНИ РЕШЕНИЯ ИМАМЕ: ВЕНТИЛАЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЯ, СЪБИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

Фирмени презентации по 15 мин.

ATREA, PICHLER, ALUKOENIGSTAHL, ENERGOMONITOR

 

 

Зала 3,

щанд на БАИС

10:00 ч. – 10:45 ч.

Фирмена презентация: СЕНТРА – HDL – “Smart Home” решения

Лектори: Йоанна Димитрова и Енчо Енев

 

11:00 – 12:30 

Презентация на тема: Структуриране и финансиране на фамилен бизнес

Организатор: Асоциация на интериорните дизайнери в България /АИДБ/, в партньорство с Инвестър Рилейшънс Сървисис и Ърнст и Янг България.

 

13:00 – 14:00 

Тема: „ Приложения на лазерно сканиране в строителство, архитектура и инженерство – Laser scanning applications in AEC

Лектори: инж. Младен Ценов и инж. Алекс Славов

Организатор: СОЛИТЕХ АД

 

15:00- 16:00

Фирмена презентация Henkel

Тема: Teroson - традиции и иновации в защитата на фасадни и прозоречни системи

Дискусия – въпроси и отговори

 

 

 

Семинарна зала 2

Презентации АТЕСТ ЕКСПО:

10:00-10:10 ч.          АЛКИ-Л ЕООД

10:15-10:25 ч.          ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД

10:30-10:40 ч.          РОЛАНД ТРЕЙДИНГ ООД

10:45-10:55ч.           ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО ООД

11:00-11:10 ч.          СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД

11:15-11:25 ч.          МЕГАТРОН ЕАД

11:30-11:40 ч.          ИНЖКОНСУЛТ ЕООД

11:45-11:55ч.           СИГМА БЪЛГАРИЯ АД

12:00-12:10 ч.          ТАЙТЪН МАШИНЪРИ Б-Я ЕАД

12:15-12:25 ч.          ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД

12:30-12:40 ч.          ЕВРО СЪЛЮШЪНС ЕООД

12:45-12:55ч.           СИ ЕМ ЕЛ България АД

Открити площи

демо зона А

Презентации АТЕСТ ЕКСПО:

14:00-14:10 ч.          ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО ООД

14:15-14:25 ч.          РОЛАНД ТРЕЙДИНГ ООД

14:30-14:40 ч.          ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД

14:45-14:55ч.           АЛКИ-Л ЕООД

15:00-15:10 ч.          СИГМА БЪЛГАРИЯ АД

15:15-15:25 ч.          ИНЖКОНСУЛТ ЕООД

15:30-15:40 ч.          МЕГАТРОН ЕАД         

15:45-15:55ч.           СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД 

16:00-16:10 ч.          СИ ЕМ ЕЛ България АД

16:15-16:25 ч.          ЕВРО СЪЛЮШЪНС ЕООД

16:30-16:40 ч.          ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД

16:45-16:55ч.           ТАЙТЪН МАШИНЪРИ Б-Я ЕАД

 

Открити площи

демо зона А

 

 

11:00 ч. – 12:00 ч.

Фирмена презентация на тема: Композитен декинг BATCOS: технически стандарт, производство и приложения

 

Семинарна зала 2

 

13:00 ч. - 14:00 ч. 

Система за улеснение на бранша Презентация на фирма УЕБСАЙТ БИЛДЪР БГ ЕООД

 

 

Семинарна зала 2 

Презентации АТЕСТ ЕКСПО:

10:00-10:10 ч.          АЛКИ-Л ЕООД

10:15-10:25 ч.          ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД

10:30-10:40 ч.          РОЛАНД ТРЕЙДИНГ ООД

10:45-10:55ч.           ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО ООД

11:00-11:10 ч.          СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД

11:15-11:25 ч.          МЕГАТРОН ЕАД

11:30-11:40 ч.          ИНЖКОНСУЛТ ЕООД

11:45-11:55ч.           СИГМА БЪЛГАРИЯ АД

12:00-12:10 ч.          ТАЙТЪН МАШИНЪРИ Б-Я ЕАД

12:15-12:25 ч.          ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД

12:30-12:40 ч.          ЕВРО СЪЛЮШЪНС ЕООД

12:45-12:55ч.           СИ ЕМ ЕЛ България АД

Открити площи

демо зона А

Презентации АТЕСТ ЕКСПО:

14:00-14:10 ч.          ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО ООД

14:15-14:25 ч.          РОЛАНД ТРЕЙДИНГ ООД

14:30-14:40 ч.          ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД

14:45-14:55ч.           АЛКИ-Л ЕООД

15:00-15:10 ч.          СИГМА БЪЛГАРИЯ АД

15:15-15:25 ч.          ИНЖКОНСУЛТ ЕООД

15:30-15:40 ч.          МЕГАТРОН ЕАД         

15:45-15:55ч.           СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД 

16:00-16:10 ч.          СИ ЕМ ЕЛ България АД

16:15-16:25 ч.          ЕВРО СЪЛЮШЪНС ЕООД

16:30-16:40 ч.          ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД

16:45-16:55ч.           ТАЙТЪН МАШИНЪРИ Б-Я ЕАД

 

Открити площи

демо зона А