Информация за посетители

 BBW-3-BG.jpg - 50.81 kB

Дата на провеждане: 03.04. - 06.04.2024

Периодичност: Ежегодно

Поредност: 24-о издание

Място на провеждане: Интер Експо Център - София

Профил на изложбата: Строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, енергийно ефективно, екологично и функционално строителство

Тук ще намерите обобщена информация за профила на изложението и акцентите на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА седмица.