Online регистрация

С попълване формата за online регистрация, имате право на безплатен вход еднократно при представяне на входната карта, която ще получите на посочения от Вас имейл (възможно е да получите входната карта в папка "Спам"). Трябва да чекирате картата на входа на Интер Експо Център, като я принтирате предварително или я отворите през мобилно устройство.

 

Регистрация е активна до 23:59 ч. на 24.02.2020 г. 

 

С получването на покана от организатор или изложител, имате право на безплатен вход еднократно при представянето й на входа на Интер Експо Център.

  

Билети: на касите на Интер Експо Център

Цена на билет на място: 5 лв

Вход свободен за ученици и студенти срещу представяне на ученическа карта или студентска книжка!