Работно време и достъп за посетители

3 - 5 април от 10.00 до 18.00 часа
6 април от 10.00 до 16.00 часа