AGROSPECTAR

Bulgaria 7200, Razgrad, 29, Parkova Str.
3
C 11

Фирма „АГРОСПЕКТЪР 2000” ООД се занимава с  изграждане и поддържане на зелена инфраструктура, озеленени площи, паркови и спортни терени и игрища, изграждане на футболни терени, както и поддръжката им. Изпълнява дейности по проектиране, строителство и поддържане на паркови и декоративни площи, спортни игрища и терени, градини – обществени и частни, алеи и детски площадки,  на системи за автоматизирано напояване, вертикални планировки.

Contact

0884 310 290
0887 208 778
084 26 99 70
agros@gbg.bg
www.agrospektar2000.com

Features