EL MEDIA – TECHNILCAL PUBLISHING COMPANY

Bulgaria 1680 Sofia, P. O. Box 110
Foyer

Издателство за професионална техническа периодика за индустрия, енергетика, строителство, инфраструктура, селско стопанство.

  • ИНДУСТРИАЛНИ ПРОДУКТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
  • СТРОИТЕЛИ – списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти
  • ИНФРАБИЛД – Строители – списание за инфраструктурно строителство
  • АГРОБИО ТЕХНИКА

БРАНШОВИ КАТАЛОЗИ

Електроника, Автоматика, Електроапаратура – Каталог на фирмите в България

Оборудване, Машини, Инструменти – Каталог на фирмите в България

АгроБио Техника – Каталог на фирмите в България

 Харесайте нашите фейсбук страници

Contact

Features