BULGARIAN GREEN BUILDING COUNCIL

Bulgaria 1164 Sofia,15А Krum Popov Str.
2
C 11

Българският съвет за устойчиво развитие е организация с нестопанска цел и мисия да популяризира устойчивото развитие в сградния сектор. БСУР е основан през 2009г. и е част от  световна мрежа от такива организации, работеща съвместно за повишаване на устойчивостта в сградния сектор, енергийната ефективност и изменението на климата на глобално ниво. Ние предлагаме професионално образование в международно признатите системи за оценка на зелено строителство LEED, DGNB, BREEAM и EDGE, експертиза и подкрепа на професионалната общност, строителния сектор, правителството и образователните институции за изграждане на едно по-зелено бъдеще.

Contact

+359 876 294 020
office@bgbc.bg
http://www.bgbc.bg/

Features