VSU "LYUBEN KARAVELOV"

Bulgaria 1373 Sofia, 175 Suhodolska str.
2
D 8

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София подготвя висококвалифицирани строителни специалисти в образователно-квалификационните степени: бакалавър, магистър и доктор в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, извършва научни изследвания и поддържа европейските стандарти в образованието.

Contact

+359 2 8029 100, + 359 2 8029 120
+359 2 8029 101
vsu@vsu.bg
www.vsu.bg

Features