EL MEDIA – TECHNICAL PUBLISHING COMPANY

Bulgaria 1680 Sofia, Jaclyn Building
Foyer

ЕЛ МЕДИА

издателство за професионална техническа периодика
тel.: +359 (2) 46 22 000, +359 (2) 46 22 011, +359 (2) 46 22 021

e-mail: el_media@elmedia.net

www.elmedia.net

Техническо издателство Ел Медиа подготвя периодични списания в 5 направления: строителство, инфраструктура, енергетика, индустрия, селско стопанство.

 

  • СТРОИТЕЛСТВО

СТРОИТЕЛИ – списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти

СТРОИТЕЛИ – издание за енергийна ефективност в строителството

http://stroiteli.elmedia.net

https://fb.me/SpisanieStroiteli

 

  • ИНФАРСТРУКТУРА

ИНФРАБИЛД - Строители - списание за инфраструктурно строителство

ИНФРАБИЛД - издание за Пътна и Транспортна Модернизация

http://stroiteli.elmedia.net

https://fb.me/InfraBuildMagazine

 

  • ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГИЯ - списание за оборудване, технологии и инженеринг

http://energia.elmedia.net

https://fb.me/SpisanieEnergia

 

  • ИНДУСТРИЯ

ИНДУСТРИАЛНИ ПРОДУКТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

http://industria.elmedia.net

https:linkedin.com/company/el-media 

 

  • СЕЛСКО СТОПАНСТВО

АГРОБИО ТЕХНИКА

http://agrobio.elmedia.net

https://fb.me/AgroBioTechnika

 

  • БРАНШОВИ КАТАЛОЗИ

Електроника, Автоматика, Електроапаратура – Каталог на фирмите в България

http://eae.elmedia.net

Оборудване, Машини, Инструменти – Каталог на фирмите в България

http://omi.elmedia.net

АгроБио Техника – Каталог на фирмите в България

http://abt.elmedia.net

 

Контакти

+ 359 2 46 22 000

el_media@elmedia.net

www.elmedia.net

Contact

+359 2 46 22 000
el_media@elmedia.net
www.elmedia.net

Features