Държавата подкрепя българските компании при участие в международни изложения

Предстоящите издания на изложения АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, БУЛМЕДИКА и БУЛДЕНТАЛ, СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ и MACHTECH & INNOTECH EXPO, са включени в новата “Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения и конференции в страната и чужбина през 2019 – 2021г.“

На 23 юни т.г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия утвърди новата „Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения и конференции в страната и чужбина през 2019 – 2021г.“ по проект “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”.

В програмата за подпомагане на участието на български МСП са редица панаири в страната и чужбина. Предстоящите изложения, включени в програмата и организирани от Интер Експо Център, са:

БУЛМЕДИКА и БУЛДЕНТАЛ - 16-18 септември 2020 г.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА - 10-13 март 2021 г.
СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ - 24-27 март 2021 г.
MACHTECH & INNOTECH EXPO - 20-23 април 2021 г.


Участието на МСП в панаири и изложения в България предоставя възможност на българските предприятия да представят нови продукти, да разширят пазарите си, да осъществяват контакти с потенциални партньори. Дейността съответства на принципите на ефективност и ефикасност на ОПИК 2014-2020 и изпълнението ѝ ще надгради вече постигнатите резултати от ИАНМСП през предишния проект.

Разходите за организация на участието на МСП на панаири и изложения в България са значително по-ниски, а положителният ефект на въздействие за компаниите е чувствително по-висок.

С изпълнение на дейността по проекта ще се осигурят условия за МСП за установяване на преки контакти и търговски връзки с дистрибутори и доставчици на външни пазари. Също така ще им се даде възможност за натрупване на опит и знания за адаптиране към изискванията на пазара, въвеждане на добри практики и иновации в производствения процес, което води до повишаване на конкурентоспособността на фирмата и на сектора като цяло. Някои предприятия ще увеличат производителността си с използване на нови технологии, подобрен маркетинг и нови стратегии за продажби.

Допълнителна информация щ откриете в сайта на ИАНМСП sme.government.bg, рубрика „Индикативни програми за организиране на национални участия в международни панаири, изложения и конференции в страната и чужбина.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ